Nyheter 2020
Aktuelt

Nyheter 2020

Maksimal sikkerhet for sjåfører og passasjerer: Setra støtter busselskaper under COVID-19-pandemien med førerbeskyttelsesdører, aktive filtre for klimaanlegget og praktisk tilbehør.

Setra står for sikkerhet, som man kan se nå under pandemien. Sjåfører og passasjerer kan alltid glede seg over reisen ombord i våre busser. Fordi de alltid er på farten med maksimal sikkerhet – gjelder dette også beskyttelse mot infeksjoner.

Den mest intensive kontakten med passasjerene har sjåførene i den lokale kollektivtransporten. Som et første skritt har Setra derfor utviklet profesjonelle førerbeskyttelsesdører for den spesielt populære MultiClass LE business forstadsbussen. Hele overflater, gjennomsiktige skillevegger laget av høykvalitets polykarbonat kunststoff og snart, som et alternativ, beskytter ekte glass sjåførene mot dråpeinfeksjon og erstatter improviserte løsninger. Dette muliggjør inngang ved dør 1 igjen, og sjåføren kan sjekke billettene.

Førerbeskyttelsesdørene kan leveres både som lukket versjon og med delvis åpning for billettsalg. De kan leveres enten fra fabrikk for nye busser eller som en ettermonteringsløsning.

Sjåfører for Setra turbusser skal ha samme beskyttelse som sine kolleger i den lokale kollektivtransporten. Det har derfor siden august vært mulig å bestille førerbeskyttelsesdører av polykarbonat til Setra ComfortClass 500 og S 531 DT dobbeltdekkerbusser. Dette gjelder både nye busser og for ettermontering.

Passasjerer kan ha bekymringer når det gjelder å oppeholde seg i lukkede rom og dermed forbundet infeksjonsrisiko. Men Setra har også en løsning for klimaet ombord i bussen. Rutebusser har en ekstra frisklufttilførsel på grunn av de vanlige stoppene ved bussholdeplasser. Når dørene åpnes, tilførses automatisk ren frisk luft. Dersom det er installert, kan ekstra ventilasjonsåpninger som klappvinduer eller takluker benyttes for å muliggjøre høyere friskluftmengde. Imidlertid, hvis fabrikkmonterte klimaanlegg på taket er aktivert, bør klappvinduer og takluker forbli lukket for å unngå reguleringsfeil.

I bussene Setra ComfortClass 500 og TopClass 500 tar teknologien til det helautomatiske klimaanlegget, som leveres som standard, over frisklufttilførselen. Her skiftes luften ut kontinuerlig. Ved vanlige utetemperaturer mellom 8 og 26 grader Celsius fungerer klimaanlegget i maksimal friskluftmodus, noe som betyr at luften byttes kontinuerlig og raskt hvert annet minutt. Klimaanlegget fungerer i blandet luftmodus ved både lavere og høyere temperaturer. Her skjer friskluftutskiftingen hvert fjerde minutt. Til sammenligning: Hjemme i stuen er det kun angitt en luftutveksling minst en gang annenhver time, og på kontorer kun minst en gang i timen.

Setra går nå et skritt videre: Om ønskelig kan den maksimale andelen friskluft fra takklimaanlegg i ComfortClass 500 økes med en tredjedel – ved å utvide utetemperaturområdet for maksimal frisklufttilførsel oppover og nedover. Denne utvidelsen er også mulig om ønskelig for Aquasphere-anleggene i TopClass 500 – dette inkluderer også dobbeltdekkermodellene S 531 DT og forgjengermodellen S 431 DT. For turbussoperatører representerer denne ekstra friskluftandeldelen i klimaanlegget en attraktiv mulighet for å beviselig redusere risikoen for smitte for sjåfører og passasjerer, selv om dette betyr moderate tap når det gjelder temperaturkomfort og et visst ekstra drivstofforbruk. Setras kunder kan få uforpliktende informasjon om dette emnet fra sin personlige salgsrepresentant.

Filtersystemene i Setra-bussenes klimaanlegg renser allerede i dag luften for partikler. Nye aktive filtre øker effektiviteten enda mer: Flerlags progressivt oppbygde høyytelses partikkelfiltre har også et antiviralt funksjonslag. Det filtrerer de fineste aerosolene. Fysiske tester og mikrobiologiske undersøkelser har bevist dette. De aktive filtrene brukes i takklimaanlegg, i omluftfiltre og i det fremre klimaanlegget. De har vært tilgjengelig for bestilling i ComfortClass 500 siden midten av august, både for nye busser og for ettermontering. S 531 DT dobbeltdekkerbuss inkludert den forrige S 431 DT-modellen fulgte i slutten av august og de andre TopClass 500-modellene i september. Setra kan også iht. disse terminene ettermontere i eksisterende modeller i tillegg til i nye busser. Busser som er utstyrt med et aktivt filter er merket med et klistremerke som er synlig for passasjeren i inngangsområdet.

Patogener kan spre seg raskt, spesielt når de gjelder kollektivtransport der mange mennesker kommer sammen. Regelmessig håndhygiene er derfor viktig. Den mest hygieniske løsningen for busser er en sensorstyrt desinfeksjonsmiddeldispenser. Denne kontaktløse varianten forhindrer at hender kommer i kontakt med enheten. Dermed kan overføring av bakterier utelukkes. Den sensorstyrte desinfeksjonsmiddeldispenseren forventes å være tilgjengelig for bestilling fra slutten av august.

Før avgang:

  • Gjennomluft kjøretøyet med friskluft med motoren i gang, dørene lukket og førervinduet i ventilasjonsmodus (klimaanlegg deaktivert). Varighet fire minutter, med en viftehastighet på minst 50 prosent. Aktiver deretter "Klimaanlegg AUTO"-modus.
  • Kontroller at ventilasjonsgitterene i bagasjerommet og under reservehjulet er åpne.

I løpet av turen:

  • Hold førervindu og takluker lukket.
  • Bruk kun klimaanlegget i "AUTO"-modus, "SMOG"- og Reheat-knappene brukes kun når det er nødvendig.
  • For å unngå "SMOG"-knappen i en trafikkø, hold god avstand til kjøretøyet foran.
  • Luftutskiftingshastigheten kan økes ytterligere ved å øke viftehastigheten.

Etter turens slutt:

  • Gjennomluft kjøretøyet med friskluft med motoren i gang, dører lukket og førervindu i ventilasjonsmodus (klimaanlegg deaktivert). Varighet fire minutter, med en viftehastighet på minst 50 prosent. Aktiver deretter "Klimaanlegg AUTO"-modus.
  • Kontroller at ventilasjonsgitterene i bagasjerommet og under reservehjulet er åpne.

07.08.2020