Euro VI

Den nye BlueEfficiency motorgenerasjonen

02.01.2012

Vi er klare for Euro VI! Den nye BlueEfficiency motorgenerasjonen tilfredsstiller allerede nå utslippskravene som blir standard i 2014: et veldig viktig skritt på veien mot en miljøvennlig og kostnadseffektiv fremtid.

Med introduksjon av den nye BlueEfficiency motoren blir forurensede partikkelutslipp redusert betraktelig – 66 % sammenlignet med Euro V. Nitrogenoksid (NOx) reduseres med så mye som 80 %.

Den nye motoren har også mer å tilby. Våre ingeniører forventer en reduksjon i drivstofforbruk i forhold til Euro V. De nye motorene løser også effektivt de problemene som tidligere oppstod ved redusert utslipp kombinert med redusert drivstofforbruk. Det velprøvde BlueTech® systemet har blitt videreutviklet til BlueTech® 6 system. Det består av svært effektive og bærekraftige motorer med EGR (eksosgassresirkulering), common-rail innsprøytning (CR), i tillegg til etterbehandling av avgasser med dieselpartikkelfilter (DPF) og SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction).

Avgassrengjøringssystemet som inneholder både partikkelfilter og katalysator er integrert i en enhet, for å ta så lite plass som mulig. Gjennom avkjølt eksosgassresirkulering blir mindre nitrogenoksid utviklet i motorens forbrenningsfase. Dette reduserer AdBlue forbruket med opp til 40 %, i forhold til Euro V. Med en optimalisert doseringsenhet blir AdBlue injisert i eksosstrømmen uten luft. I SCR katalysatoren blir nitrogenoksidet gjort om til nesten kun nitrogen og vann.

I tillegg til alt dette er de nye motorene utstyrt med det unike X-PULSE common-rail innsprøytingssystemet med trykkforsterkning. Fordelen med denne teknikken er at drivstoff doseres veldig nøyaktig og kan lett moduleres. En sylinderselektiv kontroll og et høyt innsprøytningstrykk på opp mot 2.100 bar er forutsetningen for et lavt drivstofforbruk, lave utslipp og en stillegående motor.

De nye motorene vil bli standard i alle Setra modellene i god tid før de nye utslippsstandardene trer i kraft.