Νέα-Αρχείο

Τα κέντρα εξυπηρέτησης παραμένουν ανοικτά όπου αυτό είναι δυνατόν.

Στις αρχές του έτους, η Klaiber Bus GmbH & Co. KG ανανέωσε τον στόλο της με 23 λεωφορεία Setra αυξάνοντας στα 44 τα οχήματα Setra τα οποία έχει στην κατοχή της.

Η επιχείρηση λεωφορείων Carsud στη Νέα Καληδονία έθεσε για πρώτη φορά σε κυκλοφορία 24 νέα λεωφορεία Low Entry S 416 LE business της Setra.