OMNIplus Uptime.

Servis pre maximálnu dostupnosť vozidla

V podobe služby OMNIplus Uptime* máte k dispozícii voliteľnú službu, ktorá plnoautomaticky rozpozná potrebu opravy alebo údržby a podľa naliehavosti odošle túto informáciu celoeurópskej sieti OMNIplus 24h SERVICE , autorizovanému servisnému stredisku alebo priamo vám. Vďaka tomu možno obmedziť poruchy a optimálne naplánovať pobyty v dielni. Zvýši sa tak dostupnosť vozidiel a znížia sa vaše celkové náklady. Viac informácií nájdete tu.

* Technická podmienka používania služby OMNIplus Uptime: zamontovaný modul Bus Data Center.