OMNIplus Uptime.

Ett intelligent och uppkopplat servicesystem för högsta möjliga fordonstillgänglighet.

Med OMNIplus Uptime* (tillval) får du tillgång till en tjänst som helt automatiskt registrerar ett behov av reparation eller underhåll. Beroende på hur akut behovet är skickar den vidare informationen till vår europaomfattande OMNIplus 24h SERVICE, en auktoriserad serviceverkstad eller till dig själv. På så sätt kan man förebygga haverier och planera verkstadsbesöken på bästa sätt. Det ökar tillgängligheten av fordonen och sänker dina totalkostnader. Du kan läsa mer här.

* Teknisk förutsättning för att kunna använda OMNIplus Uptime: Bus Data Center är monterat.