OMNIplus Uptime

Het servicesysteem netwerk voor maximale beschikbaarheid van bussen.

OMNIplus Uptime* is een optionele service die automatisch vaststelt wanneer er reparatie of onderhoud vereist is. In voorkomende gevallen brengt het systeem, afhankelijk van de urgentie, de in heel Europa beschikbare OMNIplus 24h SERVICE, een erkend servicepunt of uzelf van de kwestie op de hoogte. Hierdoor treden minder technische storingen op en kan werkplaatsbezoek optimaal worden gepland, zodat de beschikbaarheid van uw voertuigen stijgt en uw totale kosten dalen. Meer informatie vindt u hier.

* Voor het gebruik van OMNIplus Uptime moet het voertuig over een ingebouwd Bus Data Center beschikken.