Προσπέκτους & τεχνικά χαρακτηριστικά Setra

MultiClass, ComfortClass ή TopClass: Εδώ θα βρείτε όλα τα προσπέκτους για τις διάφορες κατασκευαστικές σειρές μας.

Προσπέκτους

Setra TopClass

Προσπέκτους

(PDF, 5.3 MB)

Setra TopClass S531

Προσπέκτους

(PDF, 3.54 MB)

Setra ComfortClass 500

Προσπέκτους

(PDF, 8.5 MB)

Setra MultiClass 400

Προσπέκτους

(PDF, 7.1 MB)