Maximální možná kvalita vzduchu v linkovém autobusu.
SetraWorld Magazin

Maximální možná kvalita vzduchu v linkovém autobusu.

Moderní klimatizace a antivirální filtry – leták o koronaviru pro autobusové dopravce.

V letáku COVID-19 najdou autobusoví dopravci a řidiči užitečné informace o fungování klimatizace. Dále pak obsahuje praktické tipy a doporučení pro její správný a zároveň efektivní provoz.

Právě v oblasti veřejné dopravy mají zaměstnanci i cestující kvůli nejistotě, kterou vyvolává pandemie COVID-19, velké množství otázek. V centru jejich zájmu je zajištění kvality vzduchu v celém vozidle. Jak přesně funguje výměna vzduchu v linkovém autobusu? Jaká je role antivirálních filtrů při minimalizaci rizika infekce? PDF dokument s odpověďmi si mohou autobusoví dopravci stáhnout zde a mohou jej využít pro svou komunikaci. A současně také: tipy pro řidiče, jak plně využít potenciál klimatizace v linkovém autobusu.