Bezpečnost má přednost.
SetraWorld Magazin

Bezpečnost má přednost.

Hygienická a ochranná opatření v období pandemie COVID-19.

Vysoká bezpečnost pro řidiče i cestující: V průběhu pandemie choroby COVID-19 poskytuje společnost Setra firmám podnikajícím v autobusové dopravě podporu ve formě ochranných dveří řidiče, aktivního filtru pro klimatizace a praktického příslušenství.

Setra je symbolem bezpečnosti, což se ukazuje i nyní během pandemie. Řidiči a cestující si mohou svoji jízdu na palubě autobusu skutečně užívat. Cestují totiž opravdu bezpečně – a to platí rovněž pro ochranu před infekcemi.

Nejintenzivnější kontakt s cestujícími mají řidiči ve veřejné hromadné dopravě. Setra proto nejprve vyvinula profesionální ochranné dveře pro řidiče, a to konkrétně do obzvláště oblíbeného linkového autobusu MultiClass LE business. Celoplošné průhledné přepážky z kvalitního polykarbonátu a podle typu vybavení rovněž ze skutečného skla chrání řidiče před kapénkovou infekcí a nahrazuje různá improvizovaná řešení. Ochranné vybavení lze rozšířit ještě o dělicí přepážku za řidičem. Opět je tak možný nástup do prvních dveří a řidič může kontrolovat jízdenky.

Ochranné dveře řidiče jsou k dispozici jak v uzavřeném provedení, tak také s otvorem pro prodej jízdenek. V nabídce jsou buď přímo z výroby pro nová vozidla nebo jako dodatečná výbava.

Více bezpečnosti v časech COVID‑19.

Naše hygienická opatření.

Více bezpečnosti v časech COVID‑19.

Daimler Buses nabízí vysoce efektivní technologii klimatizace pro vaše autobusy a autokary a pracuje na dalších inovacích, aby byla jízda autobusů ještě bezpečnější.

Zobrazit všechny články

Řidiči zájezdových autobusů značky Setra by měli těžit ze stejné ochrany jako jejich kolegové v linkové dopravě. Ochranné dveře z polykarbonátu lze objednat pro nová vozidla a k dispozici jsou také jako doplňková výbava. Dále pak nabízíme také dělicí přepážky za řidičem.

Cestující mohou mít obavy z pobytu v uzavřených prostorách a z rizika infekce, které je s tím spojeno. Setra však nezapomíná ani na klima na palubě. Linkové autobusy mají vyšší příděl čerstvého vzduchu díky pravidelnému zastavování na zastávkách. Díky velkým otevřeným dveřím do vnitřního prostoru automaticky proniká čerstvý vzduch. Pro zvýšení podílu čerstvého vzduchu je možné využít také další ventilační otvory jako vyklápěcí nebo stropní okna, pokud jsou k dispozici. Pokud jsou však v provozu systémy střešní klimatizace, které se montují již ve výrobě, je třeba mít vyklápěcí nebo stropní okna zavřená, aby se zabránilo chybám v regulaci.

U autobusů Setra přebírá přívod čerstvého vzduchu plně automatická klimatizace (obsažena již sériově nebo jako doplňková výbava, v závislosti na vybavení konkrétního vozidla). Dochází zde k průběžné výměně vzduchu. V případě běžných venkovních teplot (u TC a DT v rozsahu 8 až 24 stupňů Celsia) pracuje klimatizace s maximálním přívodem čerstvého vzduchu, což znamená průběžnou rychlou výměnu vzduchu každou jednu až dvě minuty. Jak u nižších, tak také u vyšších teplot pracuje klimatizace v režimu směšování vzduchu. Výměna čerstvého vzduchu v interiéru probíhá vždy po třech až čtyřech minutách. Pro srovnání: V obytných prostorách je výměna vzduchu stanovena pouze alespoň jednou za dvě hodiny, v kancelářích pak alespoň jednou za hodinu.

A Setra teď dále zvyšuje: Na objednávku je možné rozšířit maximální přívod čerstvého vzduchu dokonce o celou třetinu – tím, že se rozmezí maximálního přívodu čerstvého vzduchu rozšíří směrem nahoru i dolů. Rovněž pro zařízení Aquasphere je toto rozšíření možné na objednávku. Pro firmy provozující autobusovou dopravu představuje tento zvýšený podíl čerstvého vzduchu v klimatizaci atraktivní možnost jak snížit riziko infekce pro řidiče i cestující, přestože to znamená menší snížení teplotního komfortu a určitou zvýšenou spotřebu paliv. Zákazníci firmy Setra mohou toto téma nezávisle probrat se svým osobním prodejním poradcem.

Již dnes vyčistí filtrační systémy v klimatizacích autobusů značky Setra vzduch od částic. Nové aktivní filtry s antivirální funkcí jejich účinek ještě výrazně zvyšují: Vícevrstvé, progresivně konstruované vysokovýkonné filtry částic filtrují ty nejjemnější aerosoly, a mají navíc antivirální funkční vrstvu. Prokázalo se to v průběhu fyzikálních zkoušek a mikrobiologických šetření. Riziko infekce se tak snižuje i v režimu směšování vzduchu a v režimu cirkulace vzduchu. Aktivní filtry se používají jak pro střešní klimatizaci, pro filtry oběhového vzduchu, tak také pro klimatizační box v čelní části vozu. Vozidla vybavená aktivním filtrem jsou označena samolepkou umístěnou v nástupním prostoru, aby byla dobře viditelná pro cestující. Další informace získáte u svého prodejního poradce.

Bezpečnost má přednost. Hygienická a ochranná opatření v období pandemie COVID-19.

Aktivní filtr v klimatizaci.

Bezpečnost má přednost. Hygienická a ochranná opatření v období pandemie COVID-19.

Aktivní filtr v klimatizaci.

Bezpečnost má přednost. Hygienická a ochranná opatření v období pandemie COVID-19.

Minimalizace škodlivin efektivní jemnou filtrací čerstvého i cirkulačního vzduchu.

Právě v dopravních prostředcích, ve kterých se schází množství lidí, se mohou choroboplodné zárodky velice rychle šířit. Pravidelná hygiena rukou je proto nezbytná. Nejhygieničtějším řešením pro autobus je dávkovač dezinfekčního prostředku řízený senzorem. Tato bezkontaktní varianta je zárukou toho, že se ruce nedostanou do kontaktu s dávkovačem. Tak už vůbec nemůže dojít k přenosu choroboplodných zárodků.

UPDATE
05.05.2022

Na rozdíl od prostoru pro cestující nelze vzduch v kabině toalety zcela přefiltrovat pomocí nových aktivních filtrů s antivirovou funkcí, které jsou instalovány v systému klimatizace a ventilace autobusu. Zájezdové autobusy Setra proto disponují systémem recirkulace vzduchu, který lze také použít ke sterilizaci vzduchu v kabině toalety. Systém dezinfekce vzduchu využívá přirozeného jevu fotokatalýzy a zneškodňuje tak viry, bakterie a choroboplodné zárodky. To výrazně snižuje riziko infekce pro cestující v celém interiéru vozidla. Dodatečná montáž je možná v každé kabině toalety autobusu Setra.

Před zahájením jízdy:

  • Vozidlo se zapnutým motorem a zavřenými dveřmi i oknem řidiče nechte v režimu ventilace (tlačítko klimatizace (symbol hvězdy) deaktivován) provětrat čerstvým vzduchem. Doba trvání čtyři minuty, při otáčkách ventilátoru minimálně 50 procent. Pak aktivujte režim „HLK-AUTO“.
  • Zkontrolujte volný profil odvzdušňovacích mřížek v zavazadlovém prostoru a pod rezervou.

Během jízdy:

  • Okno řidiče a stropní okna ponechte zavřená.
  • Klimatizaci v režimu „AUTO“, tlačítko „SMOG“ a Reheat používejte pouze v případě potřeby.
  • Abyste zabránili nutnosti použít tlačítko „SMOG“ si v zácpách udržujte odstup od vozidla před Vámi.
  • Množství vyměněného vzduchu lze ještě zvýšit zvýšením otáček ventilátoru.

Přestávky na cestách:

  • Otevřete okno řidiče, stropní okna a oboje dveře pro vyvětrání – vozidlo pod dozorem, provoz klimatizace deaktivován.

Po ukončení jízdy:

  • Vozidlo se zapnutým motorem a zavřenými dveřmi i oknem řidiče nechte v režimu ventilace (tlačítko klimatizace (symbol hvězdy) deaktivován) provětrat čerstvým vzduchem. Doba trvání čtyři minuty, při otáčkách ventilátoru minimálně 50 procent. Pak aktivujte režim „HLK-AUTO“.
  • Zkontrolujte volný profil odvzdušňovacích mřížek v zavazadlovém prostoru a pod rezervou.