Zprávy 2019
Aktuality

Zprávy 2019

Nová Setra S 531 DT řady TopClas 500 je vlajkovou lodí zájezdových autobusů značky Setra. Čtrnáct metrů dlouhý a čtyři metry vysoký dvoupatrový autobus s celkovou hmotností 26 tun kombinuje bezpečnost a pohodlí s výkonností a variabilitou. Pro zkušební jízdu „Test Drive Northeast Europe“ od 19. do 23. března 2019 bylo přistaveno vozidlo v rudé metalické barvě se špičkovou výbavou. Vybraní novináři testovali autobus, který byl veřejnosti představen na veletrhu IAA 2018, během pětidenní, téměř 2 000 kilometrů dlouhé cesty mezi Berlínem a Tallinnem.

Každý z přibližně dvou tuctů testujících novinářů, kteří si sedli za volant, si mohl vychutnat kvalitní a ergonomicky sofistikovaný kokpit modelu S 531 DT řady TopClass. Ostatní účastníci si mezitím odpočinuli na pohodlných sedadlech „Setra Voyage Plus“ s velkorysými rozestupy mezi jednotlivými řadami sedadel. Účastníci měli také příležitost vyměnit si navzájem informace v luxusním salonku dvoupatrového autobusu.

Model S 531 DT nabízí v provedení připraveném pro tuto zkušební jízdu místo pro 78 cestujících. Pro zprostředkování co nejrealističtějších zážitků a přesného měření spotřeby paliva bylo zkušební vozidlo plně naloženo nádržemi se závažím.

11. března 2019

 • Novináři testují nový autobus Setra S 531 DT mezi Berlínem a Tallinnem
 • Větší bezpečnost pro nejslabší účastníky silničního provozu: Asistenční systém pro odbočování Sideguard Assist a asistent nouzového brzdění Active Brake Assist 4
 • Maximální výkon: Optimalizovaná aerodynamika a dokonale vyvážené hnací ústrojí snižují spotřebu paliva
 • Obrovská variabilita: Ať už se jedná o zájezdy, dálkové trasy nebo místní linkovou přepravu – nová dvoupatrová Setra je autobusem vhodným pro všechny příležitosti
 • Pohodlí pro cestující: ušlechtilá sedadla, světlý interiér, pohodlný vstup na palubu, moderní umývárna, inovativní systém osvěžovače vzduchu
 • Moderní a jedinečný design v duchu loga značky Setra „Sign for Excellence“

Odbočování doprava patří v městském provozu k nejnáročnějším úkonům řidiče autobusu: Řidič musí kromě semaforů, značek, vozidel v protisměru a v příčném směru sledovat i chodce a cyklisty pohybující se vedle vozidla. A navíc: Dopravní situace se může ve zlomku sekundy změnit. S novým modelem S 531 DT Setra proto přináší asistenční systém pro odbočování Sideguard Assist s rozpoznáním osob. V bezpečnostní zóně na pravé straně vozidla systém rozezná stojící objekty, jako jsou semafory, dopravní značky a patníky, ale i pohybující se objekty, jako jsou chodci, cyklisté nebo jiná vozidla. Jedná se o velký pokrok z hlediska ochrany nejslabších účastníků silničního provozu.

Funkce asistenčního systému Sideguard Assist je vícestupňová: Pokud se v bezpečnostní zóně nachází nějaký pohyblivý nebo stojící objekt, je řidič nejprve informován vizuálně. Ve vnějším zpětném zrcátku se za tímto účelem rozsvítí žlutá LED kontrolka ve tvaru trojúhelníku. Pokud senzory detekují nebezpečí kolize, LED kontrolka několikrát intenzivně červeně zabliká a po dvou sekundách zůstane červeně rozsvícená. Dalším varováním je zavibrování sedadla řidiče.

Při rychlosti do 36 km/h varuje asistenční systém Sideguard Assist řidiče před nebezpečnými situacemi při odbočování v ostrých zatáčkách. Při rychlosti nad 36 km/h systém navíc řidiči pomáhá i při změně jízdního pruhu doprava. V těchto situacích je řidič rovněž upozorněn na objekty vyskytující se na straně spolujezdce. To se děje jak při zapnutí směrového signálu, tak při pohybu volantem doprava. Asistenční systém Sideguard Assist tak řidiči pomáhá při opuštění jízdního pruhu mimo město, například při předjíždění cyklisty, nebo při změně jízdních pruhů na víceproudých silnicích.

Srdcem asistenčního systému Sideguard Assist je radarová senzorika se dvěma radarovými snímači okolí na straně spolujezdce umístěnými v podběhu kola na přední nápravě. Boční bezpečnostní zóna má šířku 3,75 metrů. Systém je nastaven tak, aby byla pokryta celá délka autobusu plus dva metry dlouhý pruh vepředu a vzadu. Při rychlosti nad 36 km/h se tento pruh zvyšuje až na pět metrů vepředu a až na patnáct metrů vzadu. Důležité: Řidič zůstává ve všech situacích, kdy byl aktivován asistenční systém Sideguard Assist, plně zodpovědný za řízení vozidla.

Zájezdové autobusy s asistentem nouzového brzdění snižují nejen následky těžkých nehod, ale mohou v rámci fyzických možností kolizím v nejrůznějších situacích dokonce zabránit. Pokročilý systém nouzového brzdění Advanced Emergency Braking System (AEBS), který je nyní legislativním požadavkem u autobusů třídy 3, musí zajistit výrazné snížení rychlosti při přiblížení se k pohyblivým i stojícím překážkám. Nový asistent nouzového brzdění Active Brake Assist 4 tento požadavek výrazně překračuje. Model S 531 DT je standardně vybaven tímto asistentem nouzového brzdění.

Vynikající novinkou systému Active Brake Assist 4 je rozpoznání osob: Systém varuje řidiče před kolizí s pohybujícími se chodci a navíc automaticky aktivuje částečné zabrzdění. Řidič tak má možnost zabránit kolizi plným zabrzděním nebo úhybným manévrem. Na rozdíl od brzdění při detekci pohyblivých a stojících překážek nedochází při rozpoznání pohybujících se chodců k žádnému postupnému varování: Akustické a vizuální varování probíhá zároveň s částečným zabrzděním. Automatická výstraha a brzdění při rozpoznání osob asistentem Active Brake Assist 4 jsou účinné při rychlosti do 50 km/h.

Stejně jako jeho předchůdce pomáhá asistent nouzového brzdění Active Brake Assist 4 řidiči i nadále v situacích, kdy hrozí náraz zezadu, a to ve třech krocích: Rozezná-li systém vepředu pomaleji jedoucí nebo stojící vozidlo, proběhne nejprve vizuální a akustická výstraha řidiče. Pokud řidič odpovídajícím způsobem nezareaguje, zahájí systém ve druhém kroku částečné brzdění s cca 50procentním výkonem brzd. Hrozí-li i přes toto opatření nadále kolize, aktivuje systém samočinně plné zabrzdění vedoucí v případě potřeby a v rámci možností systému k úplnému zastavení autobusu. Kromě toho se aktivují výstražná směrová světla.

Asistent nouzového brzdění Active Brake Assist 4 pracuje s novou generací radarů. Jedná se tzv. „multifunkční radary“ s elektronickým skenováním, které oproti svým předchůdcům výrazně zvýšily svůj dosah a výkon, a které se osvědčily také v moderních osobních a nákladních automobilech Mercedes-Benz – a jsou příkladem plodné spolupráce v rámci koncernu.

Radarové systémy mají tu výhodu, že jsou nezávislé na světelných podmínkách a jsou spolehlivé bez ohledu na počasí. Radarový systém asistenta nouzového brzdění Active Brake Assist 4 dokáže přesně určit vzdálenost a relativní rychlost vozidla jedoucího vepředu. Radar asistenta nouzového brzdění s dlouhým dosahem nyní pracuje nezávisle na světlé výšce vozidla a může se plynule přizpůsobovat změněnému náklonu vozidla, který je způsoben změnou stavu podvozku nebo zatížení. Přímo před autobusem zaznamená vozidla a překážky ve vzdálenosti až 250 metrů. Chodci jsou rozpoznáni na vzdálenost až 80 metrů, cyklisté a motocyklisté až na vzdálenost 160 metrů.

Radar skenující bezprostřední okolí má dosah 70 metrů a snímá díky širokému zornému úhlu 120 stupňů také vozidla a chodce pohybující se bočně před vozidlem. Viditelnost je však závislá na topografii, terénu silnice i na povětrnostních podmínkách a vlivech prostředí, jako jsou rychle se pohybující nebo v nepřehledné dopravní situaci skrytí chodci.

Obecně však platí: Rozhodnutí o všech aktivitách i zodpovědnost za chod vozidla zůstává i nadále v rukou řidiče autobusu. Řidič může kdykoliv převzít kontrolu, a to buď pohybem volantu, podřazením nebo nouzovým brzděním. Pokud však řidič brzdí příliš slabě, je upřednostněna intenzita brzdění vyvozená asistentem Active Brake Assist 4.

Kromě asistenčních systémů řidiče Active Brake Assist 4 a Sideguard Assist, kterými jsou na trhu standardně vybaveny jen autobusy Daimler, je řada S 531 DT vybavena i mnoha dalšími osvědčenými asistenčními systémy, včetně elektronického stabilizačního programu (ESP), tempomatu k regulaci odstupu vozidel, asistenta pro udržování vozidla v jízdním pruhu, asistenta pro rozpoznání únavy řidiče Attention Assist a asistenta pro kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách. Novinkou jsou pak standardně dodávané LED světlomety, které nabízejí výrazně lepší osvětlení povrchu vozovky než běžné halogenové žárovky. Světlo nových LED světlometů se podobá dennímu světlu a způsobuje tak menší únavu očí. Výhodou z hlediska bezpečnosti je také jejich dlouhá životnost a téměř neklesající intenzita osvětlení po celou dobu životnosti.

Ke standardní výbavě nového modelu S 531 DT patří rovněž automatický hasicí systém motorového prostoru certifikovaný TÜV. A to přesto, že bude tato výbava zájezdových autobusů legislativně vyžadována až od června 2019. Systém pracuje s požárním detekčním vedením, které aktivuje hašení v případě ztráty tlaku způsobené přehřátím. Hasicí kapalina je přiváděna tryskami rozvaděče a v motorovém prostoru rozstřikována jako vysokotlaká vodní mlha. Systém díky tomu ve zlomku sekundy vytlačí kyslík a tím zabrání vzniku požáru. Zároveň ochladí povrch součástí a zabrání opětovnému vzplanutí ohně. Potrubí hasebního prostředku vede skrz celý motorový prostor. Jednotlivé trysky jsou nasměrovány na součásti, které dosahují vyšších teplot, jako je například turbokompresor, modul olejového filtru a pomocné topné těleso.

Zvláštní pozornost věnuje Setra prevenci úrazů prostřednictvím aktivních bezpečnostních systémů, jako je Active Brake Assist 4 a Sideguard Assist. Pokud však přesto dojde k nehodě, těží řidič i cestující z nejvyšší možné pasivní bezpečnosti. Model S 531 DT má například oproti svému předchůdci speciálně vyztuženou kostru, a proto obstál v dobrovolné nárazové kyvadlové zkoušce dle ECE-R-29. Setra navíc poskytuje záchranným týmům materiálové listy relevantní pro zásah ke všem svým autobusům online.

Nový S 531 DT boduje v porovnání se svým předchůdcem díky zhruba sedmi- až desetiprocentní úspoře paliva – v závislosti na daném použití. Hlavním důvodem je neustálá optimalizace aerodynamiky. V přední části dvoupatrového autobusu umožňují silně vyklenutá čelní skla a velké poloměry hran nerušené proudění vzduchu kolem vozidla, na zadní straně jej pak cíleně odvádějí důmyslné drážky a perforace. Vývojáři hledali sebemenší možnosti zlepšení v oblasti aerodynamiky: Tak jsou například stěrače v horním patře v klidové poloze postaveny kolmo – tento trik je převzat ze závodních automobilů. Výsledkem těchto opatření je odpor vzduchu cw = 0,35 – nejlepší hodnota v segmentu dvoupatrových autobusů.

Nízká spotřeba paliva nového modelu S 531 DT je také důsledkem úspornosti standardně dodávaného motoru OM 471 o objemu 12,8 litru. Agregát poskytuje výkon 375 kW (510 k) a energicky, tiše a perspektivně pohání dvoupatrový autobus pomocí úsporného a ekologického systému dodatečné úpravy výfukových plynů Euro VI. Již při otáčkách 1 100 min-1 je přitom k dispozici krouticí moment 2 500 Nm. Plně automatizovaná převodovka GO 250-8 zajišťuje vysoký komfort jízdy; k hospodárnosti provozu přispívá i přesný výběr převodových stupňů a krátká doba řazení.

Zájezdy, dálkové trasy, bistro busy, linková přeprava – Setra S 531 DT řady TopClass pokrývá všechny možné způsoby použití autobusů tohoto formátu. Pro Setru jsou typické četné možnosti úpravy dvoupatrového autobusu na přání zákazníka i individualizace běžné výbavy. Variabilně lze upravit i spodní patro: Díky zcela nové konstrukci může být ve spodním patře vyjmuta podesta napravo ve směru jízdy. Tato úprava dále zvyšuje variabilitu: Do autobusu tak lze snadno umístit invalidní vozíky nebo zařízení pro nabídku občerstvení. Pro použití jako linkový autobus lze nainstalovat výměnnou podestu s prostorem pro kočárky. A při běžném cestování je zde prostor pro klasická sedadla.

Model S 531 DT se vyznačuje i výraznou rozmanitostí kokpitu: Kupující si mohou vybrat mezi elegantně funkčním kokpitem třídy Setra ComfortClass 500 a luxusním kokpitem třídy TopClass 500. Průvodce se samozřejmě může usadit na vlastním pohodlném sedadle.

Prosvětlený a moderní design nové Setry S 531 DT řady TopClass přináší dojem velkorysého prostoru. Pozornost upoutají schodiště propojující dolní a horní patro: zvenku prosklené, zevnitř obložené průsvitným plexisklem. Souměrné, dvoubarevné stupně s nastavitelným osvětlením, podestou a průběžnými madly zajišťují bezpečnost při nástupu a výstupu. Kompletní rekonstrukcí prošla i příď horního patra.

Cestující se v autobusu S 531 DT usadí na pohodlných sedadlech „Setra Voyage Plus“, které jsou čalouněny textilií v tmavě šedé barvě, zatímco opěradla a postranice jsou vyvedeny v tlumeně červeném odstínu. Sedadla jsou vybavena výškově stavitelnými, pohodlnými hlavovými opěrkami v černé barvě. Ostatní akcenty na palubě zkušebního autobusu mají jasně červenou barvu.

Volitelný systém osvěžovače vzduchu vytváří na palubě nového dvoupatrového autobusu svěží klima: Při zapnutí zapalování a otevření předních dveří anebo při otevřených dveřích systém osvěžovače vzduchu automaticky vydává jemnou a nenápadnou vůni. Na výběr je ze šesti vůní od sportovně svěží až po těžkou, koženou vůni. Hlavní komponenty tohoto systému pocházejí z vozů Mercedes-Benz třídy S.

Coach MediaRouter umožňuje cestujícím kdykoliv připojit svá mobilní zařízení k internetu prostřednictvím WiFi. Cestující se mohou osvěžit chutným občerstvením z palubní kuchyně modelu S 531 DT. Kompletní úpravou prošla i umývárna, která je nyní bezbariérová: Její zařízení je uspořádáno úhlopříčně – a to znamená zejména úsporu místa. Lesklý bílý nábytek a příjemné LED osvětlení připomínají moderní koupelnu.

Nový dvoupatrový autobus S 531 DT má moderní a zároveň naprosto jedinečný vzhled. „Obličej“ s tmavým čelním rámem a stříbrným logem je nepřehlédnutelným a tradičním symbolem osvědčené řady TopClass 500. Novinkou u dvoupatrového autobusu jsou dvě dokonale spojená čelní skla, která jsou oddělena pouze decentní hliníkovou lištou. Inovací je i kolmo postavený stěrač v horním patře, který je krásný na pohled a zároveň přispívá k lepší aerodynamice.

Vývojáři neustrnuli ani ve vývoji typického hliníkového pásku „La Linea“ umístěného na boční stěně. Tento pásek vede nyní rovnoběžně s okrajem střechy. Velkorysé prosklení je na úrovni zadního vstupu do horního patra provedeno do oblouku. Ten propůjčuje autobusu dynamiku a je olemován hliníkem. Plaketa umístěná v horním patře pluje na skle jako ostrov. Nad podběhem předního kola přerušuje hliníkovou lištu v úrovni dolního patra logo.

Záď je olemována bočními žebry s perforací a koncovými světly typickými pro řadu 500. Obě větrací mřížky motoru jsou u modelu Setra S 531 DT řady TopClass poprvé spojeny dohromady. Černá mřížka integrované klimatizace TopAir umístěná nad nimi dodává celku dokonalý vzhled. Pod zadním oknem zaujme chromovaný panel s logem značky Setra řady TopClass 500 – dokonalý doplněk tohoto úchvatného autobusu.

„Test Drive Northeast Europe“ – zkušební jízda.

 • Ať už přímo za volantem nebo jako cestující – novináři si mohli vychutnat jízdu novým modelem S 531 DT
 • Pětidenní, 2 000 kilometrů dlouhá zkušební jízda z Berlínu do Tallinnu, včetně přehlídky „Saftey Demo“ ve Varšavě před zraky politických zástupců

Pět dní, téměř 2 000 kilometrů – to byla zkušební jízda severovýchodní Evropou, „Test Drive Northeast Europe“, s novým modelem S 531 DT. Mezinárodní zkušební jízda protínající čtyři hranice z Německa přes Polsko, Litvu a Lotyšsko až do Estonska nabídla téměř dvěma desítkám zúčastněných novinářů exkluzivních zážitek z jízdy a nový náhled do světa pohodlí autobusové dopravy.

Cesta byla zahájena 12. března 2019 v Berlíně: Kolem sloupu vítězství a Braniborské brány směrem na východ. Cílem první etapy byla Varšava. Na cestě do hlavního města Polska dlouhé 571 kilometrů měli novináři hned první den příležitost seznámit se s novým dvoupatrovým autobusem Setra, a to střídavě i za volantem. Druhý den po příjezdu do Varšavy byly na veletrhu „Warsaw Bus“ v rámci předváděcí jízdy představeny nové asistenční systémy řidiče Active Brake Assist 4 a Sideguard Assist.

Zatímco se ručička kompasu první den držela neustále ve vodorovné poloze, po odjezdu z Varšavy se její poloha změnila. Třetí den zkušební jízdy končil ve Vilniusu, hlavním městě Litvy. Na trase dlouhé 582 km měli další novináři dostatek času vychutnat si zájezdový autobus nejen přímo z kokpitu, ale i jako cestující.

Čtvrtý den pokračovala jízda na sever – cílem další etapy dlouhé 472 kilometrů byla Riga. Hlavní město Lotyšska se rozkládá přímo při ústí řeky Daugavy do Severního moře a nabízí úchvatné fotografické záběry. Poslední den zkušební jízdy zbývalo překonat ještě 312 kilometrů, převážně podél pobřeží Severního moře. Cílem byl Tallinn, hlavní město Estonska, konečná zastávka zkušební jízdy severovýchodní Evropou.

Rozvíjející se východoevropský trh zájezdových autobusů.

 • Východoevropské státy EU: více než 60procentní nárůst od roku 2008, v čele s autobusy Daimler, jež zaujímají tržní podíl nad 35 procent
 • Zájezdový autobus jako úsporný, pohodlný a ekologický dopravní prostředek získává čím dál větší atraktivitu

Ať už se jedná o charterové zájezdové autobusy nebo pravidelné dálkové autobusy – Polsko a pobaltské státy se stávají stále důležitějšími trhy segmentu zájezdových autobusů. Význam východní Evropy v segmentu zájezdových autobusů v posledním desetiletí celkově výrazně vzrostl: Jenom ve východoevropských státech EU prodali výrobci v posledním roce 1 400 zájezdových autobusů. To bylo o 60 procent více než před deseti lety. Z roku 2017 na rok 2018 vzrostl trh o dalších 11 procent. S tržním podílem nad 35 procent jsou autobusy Daimler jasným lídrem na východoevropském EU trhu – zastoupeny jsou zde značky Setra a Mercedes-Benz.

Cestování autobusem je moderní – zejména ve východní Evropě, ale nejen tam, jak dokazují úspěchy provozovatelů dálkových autobusů v západní Evropě a na německém trhu liberalizujícím se od roku 2013. Pro silný nárůst ve východní Evropě existuje mnoho důvodů: Autobus je pro cestující tradičně levným, pohodlným a bezpečným dopravním prostředkem. Mnoho středně velkých měst, které nejsou dostupné (nebo jen obtížně) železnicí, zavedlo přímá autobusová spojení do nejdůležitějších evropských metropolí. A i jednotlivé metropole jsou navzájem propojeny autobusovými linkami vypravovanými často i několikrát denně. A konečně roste i celý regionální trh autobusů ve východní Evropě.

Zájezdový autobus má výhodu i z hlediska klimaticko-politických aspektů: Německá spolková agentura pro životní prostředí například potvrdila průměrné emise skleníkových plynů na úrovni poměrně nízkých 30 gramů CO2 na jeden osobokilometr. Pro porovnání připadlo ve stejné studii na železniční provoz 45 gramů CO2 na jeden osobokilometr.

Kronika bezpečnosti značky Setra.

 • Setra, prémiová značka autobusů Daimler Buses, zastává vůdčí postavení z hlediska bezpečnosti již od roku 1955
 • Setra S 531 DT s asistentem nouzového brzdění Active Brake Assist 4 a s novým asistenčním systémem pro odbočování Sideguard Assist

Ať už se jedná o adaptivní odstupový tempomat, asistenta nouzového brzdění Active Brake Assist 4, asistenta přiblížení, protiblokovací brzdový systém, protiprokluzový systém, asistenta pro rozpoznání příznaků únavy řidiče, omezovač brzdné síly, zastávkovou brzdu s imobilizérem, elektronický stabilizační program, senzor dešťových světel, o asistenční systém pro odbočování nebo jiný systém – nový dvoupatrový autobus Setra S 531 DT je standardně anebo volitelně vybaven celou řadou moderních asistenčních a bezpečnostních systémů.

U autobusů Setra je to již tradicí: Roku 1955 patřila značka k průkopníkům nezávislého zavěšení kol autobusů. V roce 1964 zavedla Setra jako první výrobce retardér s přídavnou brzdou. O několik let později přišla kotoučová brzda. Již roku 1981 instalovala Setra na přání zákazníků do všech autobusů stabilizační brzdový systém. Od roku 1984 tímto systémem Setra vybavovala své autobusy standardně, jako první v Evropě.

Xenonové světlomety byly do standardní výbavy tehdy nové řady TopClass 400 zařazeny roku 2001. V rychlém sledu po sobě pak přišly elektronický stabilizační program, adaptivní odstupový tempomat, omezovač brzdné síly, asistent udržování vozidla v jízdním pruhu a systém Front Collision Guard. Mnohé z těchto technologií pocházely z „koncernové spolupráce“ a byly dále vyvíjeny speciálně pro použití v autobusech Setra. Nakonec zavedla Setra koncem roku 2015 volitelné integrované LED světlomety.

Jedním z nejlepších asistenčních systémů řidičů autobusů je asistent nouzového brzdění Active Brake Assist. V původní formě byl zaveden do autobusů Setra řady TopClass 400 a od té doby je postupně dále vyvíjen. Ve své současné verzi Active Brake Assist 4 dokáže systém rozpoznat osoby. Pokrokem z hlediska ochrany nejslabší účastníků silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté, je asistenční systém pro odbočování Sideguard Assist.