Vnitřní prostor tříd ComfortClass a TopClass je rozdělen do dvou velkých zón pro regulaci klimatizace: vpředu a vzadu, resp. u patrových autobusů nahoře a dole. Všichni cestující si tak mohou užívat příjemné klimatické podmínky, bez ohledu na to, kde sedí.

* Klimatizace i lednička vašeho vozidla jsou plněny chladicím prostředkem R-134a a obsahují fluorovaný skleníkový plyn. Štítky s podrobnými údaji o používaném typu chladicího prostředku naleznete na příslušných zařízeních. Dodržujte, prosím, návod k obsluze vašeho vozidla. Přesnější údaje najdete v příslušných technických údajích.
Správně naplněné pneumatiky zvyšují bezpečnost jízdy a mají vyšší životnost. Systém Tire Pressure Monitoring (TPM) proto pomáhá detekovat během jízdy snižující se tlak v jedné nebo více pneumatikách. Přináší tak prevenci jejich poškození, a zároveň vyšší bezpečnost i úspornost.

Snímač uvnitř pneumatiky trvale měří tlak a teplotu vzduchu. Stanovené údaje se v pravidelných intervalech dálkově přenášejí na přijímací anténu na spodku vozidla, odkud se předávají do řídicí jednotky. Tlak v pneumatikách se může podle konkrétních požadavků zobrazovat na multifunkčním displeji nebo u třídy TopClass na zařízení Multi FunctionKey, které je dodáváno na objednávku. Formou informačního hlášení vyzývá systém TPM řidiče včas k úpravě tlaku v pneumatikách. Pokud je tento tlak nižší než 90 % požadovaného tlaku, objeví se žlutá výstraha. Pokud je nižší než 80 % požadovaného tlaku, nebo pokud dochází k výraznému poklesu tlaku během jízdy, je vydána červená výstraha.
Asistenční systém pro odbočování Sideguard Assist výrazně zvyšuje bezpečnost nechráněných účastníků silničního provozu zejména ve městech, protože podporuje řidiče při včasném rozpoznávání kritických situací při odbočování. Systém pracuje na několika stupních: Na prvním stupni informuje řidiče, na druhém stupni vydává současně výstrahu.

Jestliže se pohyblivý objekt nachází v monitorované zóně, obdrží řidič optickou informaci. Ve venkovním zrcátku na straně spolujezdce se v pohledové výšce řidiče žlutě rozsvítí LED světlo ve tvaru trojúhelníku. Toto světlo intuitivně upoutá pozornost řidiče a upozorní ho na situaci vedle jeho vozidla. Dále se pak objeví výstražný pokyn na centrálním displeji.

Pokud řidič zahájí nějakou akci, která může způsobit kolizi, nastává další optická výstraha: LED světlo několikrát červeně zabliká se zvyšující se intenzitou, pak zůstane permanentně červené. Sedadlo řidiče navíc začne vibrovat. – Kromě toho systém Sideguard Assist varuje před stojícími překážkami v odbočovacím oblouku autobusu, a může navíc převzít úkoly asistenta jízdního pruhu; pracuje přitom se stejnou kaskádou výstrah.
Systémy Active Brake Assist 4 (ABA 4) a Advanced Emergency Braking System (AEBS) varují řidiče před kolizí s překážkou a v případě potřeby autobus samočinně zabrzdí.

Bez ohledu na funkci tempomatu k regulaci odstupu vozidel (ART) varují systémy Active Brake Assist 4 (ABA 4) a Advanced Emergency Braking System (AEBS) varují řidiče před kolizí s překážkou a v případě potřeby autobus samočinně zabrzdí. Radarem řízený systém k tomu neustále monitoruje prostor do vzdálenosti až 250 metrů příslušného jízdního pruhu před autobusem.

Jako celosvětově první systém tohoto druhu reaguje ABA 4 rovněž na chodce. Systém tak nyní nyní kromě vozidel před sebou a stojících překážek (např. konec zácpy) detekuje také chodce, a to na vzdálenost maximálně 80 metrů. Jakmile se vzdálenost mezi autobusem a chodcem sníží, upozorní nejprve systém optickými a akustickými výstražnými signály řidiče, a současně zahájí částečné brzdění až do úplného zastavení, pokud řidič nereaguje. Zahájené částečně zabrzdění přináší řidiči možnost zabránit kolizi, a to buď kompletním zabrzděním nebo zásahem do řízení. Kromě toho může ohrožené chodce včas varovat použitím klaksonu.

Systém AEBS jde výrazně nad rámec dnešních zákonných požadavků na asistenční systémy nouzového brzdění; už nyní splňuje tento systém kontrolní ustanovení platná od roku 2018. Systém ABA 4 jde dokonce ještě o krok dále, protože ještě výrazněji snižuje pohybovou energii vozidla (viz grafika).

* Od 2. čtvrtletí 2018
Jestliže nebezpečně poklesne definovaná vzdálenost k vozidlu před autobusem, zasáhne nejprve řízení tempomatu k regulaci odstupu vozidel (ART), které okamžitě aktivuje trvalé brzdění autobusu.

Radarem řízený systém přitom neustále monitoruje prostor do vzdálenosti 200 metrů příslušného jízdního pruhu před autobusem.
Na tomto principu spočívá také – vždy podle typu vozidla a jeho výbavy – účinek asistenta nouzového brzdění Active Brake Assist (ABA 3) příp. systému Advanced Emergency Braking System (AEBS).

Jestliže se nebezpečně sníží vzdálenost a při nezměněném způsobu jízdy by nevyhnutelně došlo k nehodě, alarmují nejprve systémy na stupni 1 řidiče prostřednictvím optických a akustických signálů. Pokud řidič nereaguje, připraví 2. stupeň brzdový systém mechanicky na okamžité plné zabrzdění. Kromě toho je zahájeno mírné brzdění. Jestliže ani pak nedojde k žádné reakci řidiče, spustí systém ABA příp. AEBS plné zabrzdění samočinně.

Systémy ABA 3 a AEBS rozpoznají nejen vozidla před sebou, ale také stojící překážky, a pokud řidič nereaguje zahájí automaticky mírné brzdění podle svých výstražných stupňů. To může být rozhodující například při nečekané dopravní zácpě na dálnici.

Systém AEBS jde výrazně nad rámec dnešních zákonných požadavků na asistenční systémy nouzového brzdění; už nyní splňuje tento systém kontrolní ustanovení platná od roku 2018. Systém ABA 3 jde dokonce ještě o krok dále, protože ještě výrazněji snižuje pohybovou energii vozidla (viz grafika).
Tempomat k regulaci odstupu vozidel usnadňuje řidiči práci tím, že na základě neustálého měření automaticky dodržuje stejnou, řidičem definovanou vzdálenost od vozidla před sebou. Především na silnicích 1. třídy a na dálnicích to zvyšuje nejen bezpečnost, ale také komfort.
Radarový systém, který zabezpečuje vynikající funkčnost i za špatných povětrnostních podmínek a po setmění, k tomu monitoruje vzdálenost až 250 metrů před vozidlem, a to v celé šířce jízdního pruhu. Jakmile dojde k překonání volně definovatelné bezpečnostní vzdálenosti od vozidla před sebou, systém ART autobus zabrzdí tak, aby byla dodržena tato bezpečnostní zóna. Tímto způsobem lze zabránit mnohým nehodám najetím na vozidlo před sebou.
Na rozdíl od asistenta nouzového brzdění Active Brake Assist 4 (ABA 4) zahájí systém ART mírné brzdění maximálně na 20 procent možné síly.
Únava je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Asistent jízdního pruhu, jehož jádro představuje kamera za čelním sklem, proto neustále měří vzdálenost od označení jízdních pruhů po stranách. Jestliže řidič sjede ze svého pruhu, varuje jej systém vibrací čalounění sedadla v příslušném směru. Pokud tedy například opustí jízdní pruh směrem doprava, vibruje čalounění na pravé straně. Aby například v městské dopravě nedocházelo neustále k chybným hlášením, je asistent jízdního pruhu aktivní teprve od rychlosti 60 km/h. Tak lze také obejít problém stavenišť na silnicích a jejich často matoucích pruhů, protože autobusy zde málokdy dosahují vyšší rychlosti než jmenovaných 60 km/h.
Pokud chce řidič změnit jízdní pruh vědomě a zapne směrová světla, asistent jízdního pruhu to rozpozná a žádnou výstrahu nevydává.
Systém Attention Assist (AtAs) dokáže již z náznaků rozpoznat únavu řidiče a vyzývá jej, aby si včas odpočinul.. Jeho srdcem je snímač, který velice přesně registruje u řidiče pohyby volantu a rychlost těchto pohybů. Během prvních minut jízdy systém vyhotoví individuální vzorec chování, který neustále porovnává s aktuálním chováním řidiče při řízení a v příslušných jízdních situacích. Na tomto základě dokáže systém identifikovat typické znaky únavy a pomocí akustických a vizuálních signálů řidiče varuje. Systém Attention Assist zvyšuje bezpečnost řidiče i cestujících, ale také hodnotu vozidla při opětovném prodeji vašeho autobusu.
Pro pohodlí až do cíle cesty: Nový dvouzónový klimatizační systém zajišťuje rovnoměrné rozdělení teploty v interiéru vozidla.
V nové třídě ComfortClass 500 je využita nejnovější generace elektropneumatického brzdového systému (EBS 3). Systém optimálně distribuuje brzdný tlak na všechna kola, a vytváří tak maximální brzdný účinek. V nepravděpodobném případě výpadku elektroniky nastupuje automaticky do akce konvenční pneumatická brzda. Autobus se i přesto bezpečně zastaví. Díky integraci komponent systému EBS se podařilo snížit jak zastavěný prostor, tak také hmotnost systému.
Elektronický stabilizační program (ESP) podstatně zmírňuje nebezpečí smyku mimo jiné tím, že zabraňuje opuštění stopy vozidlem prostřednictvím cíleného přibrzdění jednotlivých kol v rámci stanovených fyzikálních mezí. Výkonná elektronika monitoruje signály senzorů ESP a nepřetržitě vyhodnocuje, zda řízení vozidla řidičem odpovídá jeho skutečnému pohybu na vozovce. Pokud se obě uvedené hodnoty liší, systém velmi rychle sníží výkon motoru s cílem obnovení stability vozidla. Pokud toto opatření nestačí, dochází navíc k přibrzdění jednotlivých kol. Systém ESP obsahuje jako své součásti dva další aktivní bezpečnostní systémy: protiblokovací systém (ABS) a systém regulace prokluzu kol (ASR).
Systém Front Collision Guard (FCG) nabízí při čelním nárazu zvýšenou ochranu v přední části vozidla a díky příčnému profilu také spolehlivou ochranu proti podjetí. Za příčným profilem systému FCG se nacházejí deformační prvky, jejichž absorpční struktura v případě potřeby dokáže proměnit energii nárazu v deformační energii. Důsledky nárazu se tak pro všechny pasažéry ve vozidle výrazně zmírňují. Protože je místo řidiče včetně řízení, pedálů a sedadla namontováno na masivním rámu, může se tento rám při vážné čelní srážce kompletně posunout směrem dozadu, a zachovat tak ochranný prostor řidiče. Ve spolupráci se systémem Active Brake Assist 4 tak systém FCG dosahuje dosud nevídané míry bezpečnosti jak pro řidiče a průvodce, tak také pro cestující samotné. Systém FCG splňuje požadavky ochrany proti podjetí podle normy ECE-R 93 i požadavky zákonných norem pro kyvadlový test u autobusů.
Osvětlení okolí vozidla, které je umístěno v oblasti hnací nápravy, zvyšuje komfort a bezpečnost při manévrování.
Odbočovací světlomety přináší za tmy větší bezpečnost při zatáčení ve špatně osvětlených místech. Tyto světlomety se automaticky zapínají do rychlosti 40 km/h, pokud jsou zapnuty hlavní světlomety a je spuštěn blikač nebo dojde k otočení volantem. Funkci odbočovacích světlometů přebírají mlhové světlomety. Elektronika aktivuje mlhový světlomet odpovídající vnitřnímu oblouku křivky, který potom podstatně lépe osvětluje kritické pásmo. Na základě aktuálních informací o rychlosti, úhlu zatáčení a nastavení blikačů zajistí řídicí jednotka spolehlivě správnou funkci odbočovacích světlometů v nejrůznějších dopravních situacích: kromě projíždění jednoduchých křižovatek například také na kruhových objezdech a při couvání. Aby mělo oko řidiče možnost přizpůsobení se změněné světelné situaci, inteligentní elektronika nezapíná ani nevypíná odbočovací světlomety naráz, ale jejich intenzitu zvyšuje či snižuje postupně.
Pevnost karoserie autobusu je důležitým faktorem jeho pasivní bezpečnosti. Díky odolnosti karoserie lze výrazně snížit následky nehod. U tříd TopClass a ComfortClass 500 zaručují vysokou pevnost konstrukce autobusu mimo jiné optimalizované diagonální vyztužení, nové uzlové prvky, optimální průřez sloupků a použití vysoce pevné oceli. Pevnost karoserie autobusu je definována normou ECE-R 66. Ta přesně stanoví „prostor pro přežití“, který má konstrukce zaručovat v případě nehody. Zde splňují třídy TopClass a ComfortClass 500 již dnes budoucí požadavky.
Kontinuální omezovač brzdného tlaku zabraňuje při jízdě ze svahu zrychlení autobusu nad stanovenou maximální rychlost, a stabilizuje tak rychlost vozidla. Využívá k tomu retardér jako neopotřebovatelnou odlehčovací brzdu, která předchází zahřívání standardní brzdy. Navíc je retardér v takovém případě kombinován s kontrolou rychlosti. Pro kontinuální omezovač brzdného tlaku může řidič zadat pevnou rychlost, která nesmí být překročena, když autobus jede dolů ze svahu. Systém kromě toho předchází příliš silnému překročení maximální přípustné rychlosti 100 km/h výstražnou indikací na centrálním displeji a zásahem do brzdění. Kromě bezpečnosti se tak při jízdě z kopce zvyšuje také komfort.
PPC (doplňková funkce) je GPS-tempomat, který zasahuje i do automatického řízení převodovky PowerShift 3.* Protože systém zná topografii míst, která se před ním nachází, umožňuje automatika řazení před klesáním, stoupáním či před vrcholem stoupání předvídavý výběr převodového stupně a rychlosti. Systém PPC tak přispívá k optimalizaci spotřeby pohonných hmot, a třídy TopClass a ComfortClass jsou díky tomu ještě úspornější.

* Pokryto je dnes již 95 % z přibližně 300 000 km dálnic a spolkových silnic v Evropě.
Třída TopClass 500 je vybavena elektronickou regulací výšky. Nabízí tak podnikatelům i cestujícím citelné přednosti. Jednak se podlaha autobusu při vysoké rychlosti automaticky sníží, což v kombinaci s vysloveně aerodynamickým designem autobusu třídy TopClass 500 přispívá k optimalizaci spotřeby pohonných hmot. Jednak nabízí systém také funkci »kneeling«. S ní se podlaha stojícího autobusu naklání na stranu, a zvyšuje tak pohodlí cestujících při nastupování.
Díky svému inovačnímu profilu zajišťuje bezraménkový stěrač AquaBlade velmi rovnoměrné rozložení čisticího roztoku na ploše čelního skla. Zvláštnost: Roztok vychází přímo ze stěrače a dostává se tak rovnou na místo, kde je ho třeba, přímo a bez oklik. Zvyšuje se tak komfort, šetří se čisticí roztok a přitom se zvyšuje účinnost čištění skla, což přináší optimální viditelnost – tedy další plus pro bezpečnost. Bezraménkový stěrač AquaBlade kromě toho zajišťuje vynikající aerodynamiku, díky níž se také dále zmírňuje rušivý hluk.
Celá koncepce topení a klimatizace pro řadu TopClass 500 byla vyvinuta kompletně nově. Díky rozdělení prostoru vozidla na dvě zóny regulace klimatu – přední a zadní – si mohou všichni cestující užívat stejného uvolňujícího komfortu. Každé místo k sezení navíc nabízí tři samostatné zdroje tepla, případně klimatizace: jeden vývod v provozní soupravě nad sedadlem, dále vždy příjemně temperovaný lem okna a – což je v zájezdovém autobuse zcela unikátní – vývod tahu tepla pod sedadlem. Toto zcela nové patentované topení s umělým tahem zajišťuje příjemný tepelný komfort a současně rychlý a tím také hospodárný ohřev prostoru pro cestující.

* Klimatizace i lednička vašeho vozidla jsou plněny chladicím prostředkem R-134a a obsahují fluorovaný skleníkový plyn. Štítky s podrobnými údaji o používaném typu chladicího prostředku naleznete na příslušných zařízeních. Dodržujte, prosím, návod k obsluze vašeho vozidla. Přesnější údaje najdete v příslušných technických údajích.