Bezpečnost má přednost

Hygienická a ochranná opatření v období COVID-19 pandemie

Maximální bezpečnost pro řidiče i cestující: V průběhu pandemie choroby COVID-19 poskytuje společnost Setra firmám podnikajícím v autobusové dopravě podporu ve formě ochranných dveří řidiče, aktivního filtru pro klimatizace a praktického příslušenství.

Setra je symbolem bezpečnosti, což se ukazuje i nyní během pandemie. Řidiči a cestující si mohou svoji jízdu na palubě autobusu skutečně užívat. Cestují totiž maximálně bezpečně – a to platí rovněž pro ochranu před infekcemi.

Ochranné dveře pro řidiče v linkových autobusech
Nejintenzivnější kontakt s cestujícími mají řidiči ve veřejné hromadné dopravě. Setra proto nejprve vyvinula profesionální ochranné dveře pro řidiče, a to konkrétně do obzvláště oblíbeného linkového autobusu MultiClass LE business. Celoplošná průhledná přepážka z kvalitního polykarbonátu, po které bude brzy následovat rovněž alternativa ze skutečného skla, chrání řidiče před kapénkovou infekcí a nahrazuje různá improvizovaná řešení. Opět je tak možný nástup do prvních dveří a řidič může kontrolovat jízdenky.

Ochranné dveře řidiče jsou k dispozici jak v uzavřeném provedení, tak také s otvorem pro prodej jízdenek. V nabídce jsou buď přímo z výroby pro nová vozidla nebo jako dodatečná výbava.

Ochranné dveře pro řidiče v zájezdových autobusech
Řidiči zájezdových autobusů značky Setra by měli těžit ze stejné ochrany jako jejich kolegové v linkové dopravě. Od srpna lze proto pro autobusy Setra ComfortClass 500 a patrový autobus S 531 DT ochranné dveře pro řidiče z polykarbonátu. Týká se to jak nových vozidel, tak také dodatečné výbavy.

Přehled ochranných dveří řidiče

Přívod čerstvého vzduchu jako preventivní opatření
Cestující mohou mít obavy z pobytu v uzavřených prostorách a z rizika infekce, které je s tím spojeno. Setra však nezapomíná ani na klima na palubě. Linkové autobusy mají vyšší příděl čerstvého vzduchu díky pravidelnému zastavování na zastávkách. Díky velkým otevřeným dveřím do vnitřního prostoru automaticky proniká čerstvý vzduch. Pro zvýšení podílu čerstvého vzduchu je možné využít také další ventilační otvory jako vyklápěcí nebo stropní okna, pokud jsou k dispozici. Pokud jsou však aktivovány systémy střešní klimatizace, které se montují již ve výrobě, je třeba mít vyklápěcí nebo stropní okna zavřená, aby se zabránilo chybám v regulaci.

Klimatizace pro permanentní výměnu vzduchu
U zájezdových autobusů Setra třídy ComfortClass 500 a TopClass 500 přebírá přívod čerstvého vzduchu technika sériové, plně automatické klimatizace. Dochází zde k průběžné výměně vzduchu. V případě běžných venkovních teplot v rozsahu 8 až 26 stupňů Celsia pracuje klimatizace s maximálním přívodem čerstvého vzduchu, což znamená průběžnou rychlou výměnu vzduchu každé dvě minuty. Jak u nižších, tak také u vyšších teplot pracuje klimatizace v režimu směšování vzduchu. Výměna čerstvého vzduchu v interiéru probíhá vždy po čtyřech minutách. Pro srovnání: V obytných prostorách je výměna vzduchu stanovena pouze alespoň jednou za dvě hodiny, v kancelářích pak alespoň jednou za hodinu.

Na objednávku o 33 procent vyšší podíl čerstvého vzduchu
A Setra teď dále zvyšuje: Na objednávku je možné rozšířit maximální podíl čerstvého vzduchu u střešních klimatizací třídy ComfortClass 500 dokonce o celou třetinu – rozpětí venkovní teploty pro maximální přívod čerstvého vzduchu se navíc rozšiřuje směrem nahoru i dolů. Rovněž pro zařízení Aquasphere v řadách TopClass 500 je toto rozšíření na objednávku možné – jedná se rovněž o modely patrového autobusu S 531 DT a předchozí model S 431 DT. Pro firmy provozující zájezdové autobusy představuje tento zvýšený podíl čerstvého vzduchu v klimatizaci atraktivní možnost jak prokazatelně snížit riziko infekce pro řidiče i cestující, přestože to znamená menší snížení teplotního komfortu a určitou zvýšenou spotřebu paliv. Zákazníci firmy Setra mohou toto téma nezávisle probrat se svým osobním prodejním poradcem.

Filtrační systémy s antivirální funkcí
Již dnes vyčistí filtrační systémy v klimatizacích autobusů značky Setra vzduch od částic. Nové aktivní filtry jejich účinek ještě výrazně zvyšují: Vícevrstvé, progresivně konstruované vysokovýkonné filtry částic mají navíc antivirální funkční vrstvu. Vyfiltruje i ty nejjemnější aerosoly. Prokázalo se to v průběhu fyzikálních zkoušek a mikrobiologických šetření. Aktivní filtry se používají jak pro střešní klimatizaci, pro filtry oběhového vzduchu, tak také pro klimatizační box v čelní části vozu. Pro autobusy třídy ComfortClass 500 lze tyto filtry objednávat od poloviny srpna, a to jak pro nová vozidla, tak také jako dodatečnou výbavu. Na konci srpna následuje patrový autobus S 531 DT včetně předcházejícího modelu S 431 DT a v září další modely třídy TopClass 500. Setra bude schopna v těchto termínech dovybavit také již prodané modely. Vozidla vybavená aktivním filtrem jsou označena samolepkou umístěnou v nástupním prostoru, aby byla dobře viditelná pro cestující.

Více informací "Kvalitní klimatizace v boji proti COVID-19"

Dávkovače dezinfekčního prostředku proti přenosu choroboplodných zárodků
Právě v dopravních prostředcích, ve kterých se schází množství lidí, se mohou choroboplodné zárodky velice rychle šířit. Pravidelná hygiena rukou je proto nezbytná. Nejhygieničtějším řešením pro autobus je dávkovač dezinfekčního prostředku řízený senzorem. Tato bezkontaktní varianta je zárukou toho, že se ruce nedostanou do kontaktu s dávkovačem. Tak už vůbec nemůže dojít k přenosu choroboplodných zárodků. Dávkovač dezinfekčního prostředku řízený senzorem bude možné objednávat pravděpodobně od konce srpna.

Tipy pro dobré klima v autobusu

Před zahájením jízdy:
• Vozidlo se zapnutým motorem a zavřenými dveřmi i oknem řidiče nechte v režimu ventilace (HLK deaktivován) provětrat čerstvým vzduchem. Doba trvání čtyři minuty, při otáčkách ventilátoru minimálně 50 procent. Pak aktivujte režim „HLK-AUTO“.
• Zkontrolujte volný profil odvzdušňovacích mřížek v zavazadlovém prostoru a pod rezervou.

Během jízdy:
• Okno řidiče a stropní okna ponechte zavřená.
• Klimatizaci v režimu „AUTO“, tlačítko „SMOG“ a Reheat používejte pouze v případě potřeby.
• Abyste zabránili nutnosti použít tlačítko „SMOG“ si v zácpách udržujte odstup od vozidla před Vámi.
• Množství vyměněného vzduchu lze ještě zvýšit zvýšením otáček ventilátoru.

Po ukončení jízdy:
• Vozidlo se zapnutým motorem a zavřenými dveřmi i oknem řidiče nechte v režimu ventilace (HLK deaktivován) provětrat čerstvým vzduchem. Doba trvání čtyři minuty, při otáčkách ventilátoru minimálně 50 procent. Pak aktivujte režim „HLK-AUTO“.
• Zkontrolujte volný profil odvzdušňovacích mřížek v zavazadlovém prostoru a pod rezervou.