Úspornost & ochrana životního prostředí.

Ekologicky a ekonomicky silný.

Vyrábět ekologické autobusy je rozhodnutím pro budoucnost, pro celý svět. Vede však také k trvalému úspěchu našeho podniku. Nízká spotřeba, úspory díky dlouhým intervalům údržby a minimální výpadky společně s nízkým výskytem nutných oprav autobusu Setra přinášejí kladnou bilanci.

Ta se projevuje také ve vysoké prodejní ceně použitých autobusů Setra.

Automaticky hospodárnější: Predictive Powertrain Control (PPC).

Nízké celkové náklady vlastnictví.

Moderní technologie znamená také nízkou spotřebu pohonných hmot. Při neustále stoupajících cenách energií jsou ekologické autobusy značky Setra investicí do budoucnosti, která se vyplatí. Rovněž nezávislé testy potvrdily, že autobusy Setra patří k těm nejúspornějším. Kromě toho minimalizují naše vysoké standardy i náklady na údržbu a opravy. Mít autobus Setra je tak krátkodobě i dlouhodobě výhra.

Čistá technologie BlueTec®.

BlueTec® je modulární koncept různých technických procesů, které jednak minimalizují surové emise v motoru, jednak velice efektivně dodatečně upravují výfukové plyny. Díky technologii BlueTec® je tento vznětový motor nejčistší na světě a při konstantní síle motoru snižuje spotřebu pohonných hmot. Ekologičnost zde znamená také vysokou efektivitu nákladů.