Euro VI

Nová generace motorů BlueEfficiency Power

2012-01-02

Euro VI může přijít. Nová generace motorů BlueEfficiency Power již dnes splňuje požadavky emisní normy, která je závazně předepsána od roku 2014. Jedná se o důležitý krok do ekologické a úsporné budoucnosti.

Se zavedením nové generace motorů BlueEfficiency Power se zásadně snižuje vylučování škodlivých emisí částic. A to o výrazných 66 procent v porovnání s technologií Euro V. Vylučování oxidů dusíku (NOx) klesá dokonce až o 80 procent.

Nová generace motorů však nabízí ještě více. Odborníci předpovídají nové generaci motorů dokonce i snížení spotřeby pohonných hmot ve srovnání s technologií Euro V. Konflikt cílů, tedy snižování množství škodlivin při současném snížení spotřeby pohonných hmot, řeší nové motory čistým způsobem. Osvědčený systém BlueTec® byl dále vyvíjen v systém BlueTec®6. Skládá se z vysoce efektivních a perspektivních motorů s čištěním výfukových plynů (AGR), vstřikováním Common-Rail (CR) a dodatečným zpracováním výfukových plynů s filtrem sazí (DPF) a technologií SCR (selektivní katalytická redukce).

Pro současnou minimalizaci spotřeby pohonných hmot je celé dodatečné zpracování výfukových plynů dimenzováno jako dvouproudé a všechny komponenty jsou sloučeny do jedné skříně. Díky ochlazovanému vedení výfukových plynů se při spalování uvolňuje v motoru méně oxidů dusíku. To prospívá spotřebě AdBlue, která v porovnání s technologií Euro V poklesla až o 40 procent. AdBlue se vhání optimalizovanou dávkovací jednotkou bez přívodu vzduchu do proudu výfukových plynů a v katalyzátoru SCR se oxidy dusíku téměř kompletně promění ve vodu a dusík.

Kromě toho je motor vybaven jedinečným vstřikováním Common-Rail X-PULSE se zesíleným tlakem. Jeho výhodou je, že palivo je vstřikováno maximálně přesně a vstřikování lze volně nastavovat. Selektivní regulace válců a vysoký tlak až 2 100 barů jsou předpokladem nízké spotřeby pohonných hmot, nízkých emisí výfukových plynů a klidného chodu motoru.

Včas před zákonným zahájením platnosti nového stupně emisních limitů bude tato nová generace motorů integrována do vozidel značky Setra.