OMNIplus Uptime.

Služba pro maximální pohotovost vozidel.

S programem OMNIplus Uptime* máte doplňkově k dispozici službu, která automaticky detekuje nutnost opravy nebo údržby a podle stupně závažnosti předává tyto informace celoevropské službě OMNIplus 24h SERVICE, autorizovanému servisu nebo vám samotným. Tímto způsobem lze snížit množství poruch a optimálně plánovat pobyty v dílně. Zvyšuje se tak pohotovost vozidel a celkové náklady klesají. Více informací nejdete zde.

* Technickým předpokladem pro využívání služby OMNIplus Uptime je montáž systému Bus Data Center.