Prodávající.

EvoBus Česká republika s.r.o
Na Hůrce 211/10
CZ-16100 Praha 6 - Ruzyne
Odp. za internet. stránky: Zuzana Schneyderová
Telefon: +420 235 015 839
E-Mail: zuzana.schneyderova.kubanikova@daimler.com

Zastoupena jednatelem:
Dirk Schmelzer
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58742
IČO: 25657704
DIČ: CZ699002988
EvoBus - společnost koncernu Daimler

Picture copyrights by:

First page:
Christian Schmidt
John Fulton/Corbis
Tetra Images/Corbis
David Franck

Service:
Maground.com