Právní prohlášení.

Autorské právo.

Copyright 2021 EvoBus Česká republika s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Všechny texty, fotografie, grafiky, audio, video a animační soubory a jejich aranžmá podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí se kopírovat, měnit nebo používat na jiných webových stránkách pro obchodní účely, ani nejsou určeny k dalšímu šíření. Některé internetové stránky společnosti EvoBus Česká republika s.r.o obsahují také fotografie, které podléhají autorskému právu těch osob, které je poskytly.

Obchodní značky.

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na internetových stránkách EvoBus Česká republika s.r.o zákonem chráněné ochranné známky společnosti EvoBus GmbH nebo Daimler AG, názvy modelů a loga a emblémy firmy.

Prohlášení o budoucích skutečnostech.

Tato webová stránka obsahuje prohlášení o budoucích skutečnostech a je založená na přesvědčení společnosti EvoBus GmbH a / nebo Daimler AG. Při použití tohoto webu, slova jako "předvídat", "věřit", "odhadovat", "očekávat", "zamýšlet", "plánovat" a "projekt" jsou určeny k identifikaci prohlášení. Tyto výroky odrážejí názory společnosti EvoBus GmbH a / nebo Daimler AG k ​​datu provedené s ohledem na budoucí události a podléhají rizikům a nejistotám. Jak bylo vysvětleno v dokumentech Daimler - US Securities and Exchange Commission (včetně, je to poslední výroční zprávu na formuláři 20-F), může mnoho faktorů způsobit, že skutečné výsledky se budou podstatně lišit od těch dříve zveřejněných zde, mimo jiné i včetně změny v obecných ekonomických a obchodních podmínkách, změny směnných kurzů a úrokových sazeb, zavádění konkurenčních výrobků, nedostatek přijetí nových produktů nebo služeb a změn v obchodní strategii. EvoBus GmbH nebo Daimler AG se zříká jakéhokoli záměru nebo závazku aktualizovat tato výhledová prohlášení.

Výrobky a ceny.

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek mohlo dojít ke změnám. Údaje na této webové stránce společnosti EvoBus Česká republika s.r.o je třeba posuzovat jako přibližné. Cenové změny a chyby vyhrazeny. Vyobrazení mohou obsahovat také příslušenství a speciální výbavu EvoBus Česká republika s.r.o, která nepatří do rozsahu sérové dodávky. Barevné odchylky jsou způsobeny tiskovou technikou. Tato webová stránka společnosti EvoBus GmbH Setra Omnibusse může rovněž obsahovat typy a služby, které v jednotlivých zemích nejsou nabízeny. Výpovědi o cenách a sériové výbavě, o zákonných, právních a daňových předpisech a dopadech jsou platné pouze v některých zemích. Platí ceny platné ke dni dodávky. Na poslední závazný stav se, prosím, zeptejte v prodejní kanceláři autobusů, u generálního zástupce nebo dceřiné společnosti EvoBus Česká republika s.r.o.

Licenční práva.

Společnost EvoBus Česká republika s.r.o by vám ráda nabídla moderní a informativní internetový program. Doufáme proto, že z naší kreativní úpravy budete mít stejnou radost jako my. Prosíme vás však o porozumění v souvislostí s tím, že společnost EvoBus Česká republika s.r.o musí chránit své duševní vlastnictví včetně patentů, obchodních značek a autorských práv, a tyto internetové stránky v žádném případě neposkytují licenční práva na duševní vlastnictví EvoBus Česká republika s.r.o.

Záruka.

Informace poskytuje EvoBus Česká republika s.r.o bez jakéhokoli závazného příslibu či záruky, ať už výslovně či mlčky. Vyloučena je také jakákoli záruka týkající se dosažitelnosti, vhodnosti k určitým účelům nebo porušení zákonů a patentů. Ačkoli my, EvoBus Česká republika s.r.o, vycházíme z toho, že námi uváděné informace jsou správné, mohou však obsahovat chyby či nepřesnosti, za které my, EvoBus Česká republika s.r.o, neručíme.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.