Ochrana osobních údajů.

Společnost EvoBus Česká republika s.r.o těší vaše návštěva naší webové stránky i váš zájem o náš podnik a naše výrobky. Ochranu osobních údajů bereme skutečně vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitým požadavkem, který v rámci našich obchodních procesů vždy zohledňujeme. Osobní údaje zjištěné při návštěvě našich webových stránek zpracováváme podle ustanovení právní ochrany dat platných v zemi, kde má sídlo pracoviště odpovědné za zpracování osobních údajů. Protože jsme 100% dceřiná společnost koncernu Daimler AG, řídí se naše politika ochrany osobních údajů v ostatním podle kodexu chování, který platí v rámci koncernu Daimler. Webové stránky společnosti EvoBus Česká republika s.r.o mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných prodejců, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Společnost EvoBus Česká republika s.r.o respektuje vaše soukromí.

Výběr a zpracování osobních údajů.

Pokud navštívíte naše webové stránky, ukládají naše servery standardně jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z níž jste nás navštívili, webové stránky, které navštívíte u nás, a datum a dobu trvání vaší návštěvy. Kromě toho se osobní údaje ukládají jen tehdy, pokud nám je sami svěříte, například v rámci registrace, nějaké ankety, soutěže o ceny nebo pro provádění smlouvy.

Využívání a předávání osobních údajů a jejich účelové vázání.

Společnost EvoBus Česká republika s.r.o využívá Vaše osobní údaje k účelům technické administrativy webových stránek, ke správě zákazníků, ankety o produktech a marketing, a to pouze v potřebném rozsahu. Ke zjišťování a příp. předávání osobních údajů státním zařízením či úřadům dochází pouze v rámci závazných národních právních předpisů. Naše zaměstnance, agentury a dceřiné společnosti zavazujeme k mlčenlivosti a dodržování našeho kodexu chování.

Možnost výběru.

Vaše údaje chceme využít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách a případně se s vámi o nich poradit. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s ní nesouhlasili, můžete nám to kdykoli poštovní cestou sdělit, abychom údaje mohli příslušným způsobem zablokovat. Podrobné informace najdete na příslušné lokální webové stránce.

Bezpečnost.

Společnost EvoBus Česká republika s.r.o zavádí technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu vašich údajů, které spravujeme, před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována na základě technologického vývoje

Právo na informace.

Na vyžádání vám společnost EvoBus Česká republika s.r.o neprodleně písemně sdělí na základě platného práva, zda a jaké osobní údaje o Vás jsou u nás uloženy. Pokud by i přes veškeré snahy o správnost údajů a jejich aktualizaci byly uloženy údaje chybné, na vaši výzvu je opravíme. Podrobné informace najdete na příslušné lokální webové stránce. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů, který je se svým týmem k dispozici rovněž v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

Pracovník pověřený ochranou osobních údajů v rámci koncernu:

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart
Německo