Jan Čížek

Tel.: +42 (0) 235 01 58 70
Fax: +42 (0) 235 01 58 72

Autobusy Setra EvoBus Česká republika s.r.o

Na Hůrce 211/10
161 00 Praha 6 - Ruzyně

Tel.: +42 (0) 235 01 58 70
Fax: +42 (0) 235 01 58 72