Auteursrecht

Copyright 2021 EvoBus GmbH Setra Omnibusse. Alle rechten voorbehouden Alle tekst, afbeeldingen, geluids-, video- en animatiebestanden en de wijze waarop deze worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige internetsites van EvoBus GmbH Setra Omnibusse bevatten ook foto's die vallen onder de auteursrechten van degenen die deze ter beschikking gesteld hebben.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden genoemd op de websites van EvoBus GmbH Setra Omnibusse onder de handelsmerkrechten van EvoBus GmbH of Daimler AG, de modelnamen evenals alle logo's en emblemen van het bedrijf.

Toekomstgerichte verklaringen

Veel internetsites bevatten op de toekomst gerichte verklaringen gebaseerd op opvattingen van het management van EvoBus GmbH of Daimler AG. Bij het gebruik ervan in deze website, zijn woorden zoals "anticiperen", "geloven", "schatten", "verwachten", "van plan zijn", "plannen" en "project" bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de opvattingen van EvoBus GmbH of Daimler AG op de datum waarop ze zijn gedaan met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Zoals uitgelegd in verklaringen van Daimler bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (inclusief het meest recente jaarverslag op Form 20-F), kunnen vele factoren tot gevolg hebben dat actuele resultaten wezenlijk verschillend kunnen zijn van de resultaten die hier worden voorzien, zoals, onder andere, veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentestanden, introductie van concurrerende producten, gebrek aan acceptatie van nieuwe producten of diensten en wijzigingen in bedrijfsstrategie. EvoBus GmbH en Daimler AG wijzen elke intentie of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen up-to-date te maken.

Producten en prijzen

Na de publicatie van pagina's kunnen zich wijzigingen voorgedaan hebben. De informatie op deze website van Evobus GmbH Setra Omnibusse geldt bij benadering. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen van EvoBus GmbH Setra Omnibusse bevatten, die niet inbegrepen zijn bij de standaard uitvoering. Kleurverschillen om technische redenen voorbehouden. Deze website van EvoBus GmbH Setra Omnibusse kan eveneens types en diensten bevatten, die in het specifieke land niet aangeboden worden. Uitspraken over prijzen en uitrustingen van series, over wettelijke, juridische en fiscale voorschriften en effecten zijn alleen in bepaalde landen geldig. De prijzen op de dag van de levering zijn geldig. De laatste geldige prijsniveaus kunt u navragen bij een Omnibus verkoopkantoor, een hoofdagentschap of een dochteronderneming van EvoBus GmbH Setra Omnibusse.

Licentierechten

EvoBus GmbH heeft een innovatieve en informatieve internetsite willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. Wij vrager er echter begrip voor dat EvoBus GmbH Setra Omnibusse haar intellectuele eigendommen, inclusief patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen en deze websites geen enkele vorm van licentierechten voor het intellectueel eigendom van EvoBus GmbH kunnen verlenen.

Aansprakelijkheid en garantie

EvoBus GmbH Setra Omnibusse stelt de informatie ter beschikking onder uitsluiting van elke vorm van toezegging of garantie in welke vorm ook, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend. Uitgesloten zijn ook alle stilzwijgende garanties met betrekking tot voor de handel geschiktheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen of de naleving van wetgeving en patenten. Hoewel wij (EvoBus GmbH Setra Omnibusse) ervan uitgaan dat de door ons gegeven informatie juist is, kan deze toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten, waarvoor wij (EvoBus GmbH Setra Omnibusse) niet aansprakelijk zijn.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.